วิธีจองสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยกับ คปภ.

หลายคนคงจะเจอปัญหาสมัครสอบไม่ได้กันถ้วนหน้า สำหรับคนที่ต้องการสมัครสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิตกับ คปภ. วันนี้เรามีวิธีการสมัครสอบกี่ครั้งก็ได้ทุกครั้งมาแนะนำ รับรองมีสิทธิ์ได้แน่นอน

คปภ. เปิดให้จองสอบวันไหนบ้าง

ลงทะเบียนสมัครสอบที่เว็บไชต์ คปภ.วันไหนก็ได้ เวลา 06.00-18.00น. คปภ. แต่ ลงทะเบียนจองสอบ ทุกวันที่ 1, 11, 21, เวลา 9.00 น. ของแต่ละเดือน โดยเราจะต้องศึกษาข้อมูล และเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถจองได้ทัน สนามสอบจะว่าง ไม่เกิน 10 นาที นอกจากนั้นส่วนมากจะเต็ม เพราะคนสอบเยอะ ต้องทำทำรายการจองสอบให้เร็วๆ

เตรียมตัวคีย์ข้อมูล และตัดสินใจล่วงหน้า

อันดับแรกเราจะต้องศึกษาข้อมูลสนามสอบของ คปภ ว่ามีที่ไหนบ้าง แต่ละที่รับสมัครจำนวนกี่คน และที่ไหนที่เราสามารถเดินทางไปสอบได้สะดวกบ้าง แล้วลองเลือกสนามสอบไว้สัก 5 ที่เรียงลำดับตามความสะดวกในการเดินทางของเรา บันทึกเป็นรายการไว้เลยว่าแต่ละสนามสอบเราสะดวกสอบช่วงเช้าหรือบ่ายบ้าง เพื่อความรวดเร็วในการตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจช้าเพียงเสี้ยววินาที ก็สามารถทำให้เราพลาดที่นั่งได้เหมือนกัน

ขั้นตอนในการสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัยกับ

ขั้นตอนที่ 1

-กรณี ไม่เคยสมัครสอบ – ลงทะเบียนสมัครสอบใหม่
-กรณี เคยสมัครสอบ – กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล กดปุ่มสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 2

-กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว กดปุ่มดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนที่ 3

-เลือกสนามสอบ/เลือกวันที่สอบ จะปรากฎข้อมูล วัน/เวลาที่เปิดสอบ กดปุ่มสมัครสอบและยืนยันการสมัคร พร้อมสั่งพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ

ขั้นตอนที่ 4

-เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันถัดไป

กำหนดสนามสอบ

สอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
  • ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวต่อการสมัครสอบในแต่ละรอบ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง วัน/เวลา/สถานที่สอบได้ เนื่องจากจำกัดจำนวนที่นั่งสอบ
  • ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครออนไลน์จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ
  • การกรอกข้อมูลในใบสมัคร ท่านจะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร ออนไลน์เพราะท่านไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
  • ชื่อ-นามสกุล ที่ใช้ในใบสมัครจะต้องเป็นชื่อ-นามสกุลที่ตรงกับบัตรประชาชน
  • กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้ เป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ และการขอรับใบอนุญาต
  • ผู้ที่ทำการสมัครสอบ แล้วไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบตามที่สมัครไว้ ติดต่อกัน 7 ครั้ง จะถูกระงับสิทธิในการสมัครสอบ 3 เดือน นับจากวันที่สมัครสอบล่าสุด
  • ค่าธรรมเนียมการสอบที่ชำระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
Scroll to Top